"Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia" św. Jan Paweł II

piątek, 10 kwietnia 2015

Ważne informacje

             Kochani!
         Zbliżamy się do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, a co za tym idzie do przeżycia duchowo-sportowego, jakim jest Bieg do Serca.
     Dziś rozpoczynamy wydawanie pakietów startowych.
1. Od godziny 16.30 do 19.30 z przerwą na czas Mszy Św. (od. 17.50 do18.30) w Parafii Podwyższenia Krzyża Św,. w Kłodzku wydawane będą pakiety startowe Biegu do Serca. Kto może niech przyjdzie dziś, bo w niedzielę może być tłoczno.
  • osoby dorosłe wypełniają deklarację o stanie zdrowia
  • dzieci i młodzież przynoszą wydrukowane ze strony i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody wraz z informacją o stanie zdrowia
  • zabieramy z sobą legitymację
  • przypominamy innym o dzisiejszym pobieraniu materiałów
  • w Biurze Biegu jesteśmy radośni, bo CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
  • biuro biegu mieści się w dawnej kaplicy, wejście od strony kancelarii
2. W niedzielę Biuro Biegu działa tylko 30 min, głównie dla mieszkańców miejscowości oddalonych od Kłodzka w godz. 13.00 - 13.30 na terenie Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku. Od 13.30 pakiety startowe będą przekazywane osobom z listy startowej.

Proszę na bieżąco śledzić tę stronę, gdyż będziemy umieszczać tu ważne informacje. Prosimy też o bezpieczne zachowanie w czasie Biegu i o podporządkowanie się poleceniom służb.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz