"Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia" św. Jan Paweł II

czwartek, 24 marca 2016

II Bieg do Serca w Złotym Stoku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (3.04.2016)

II Bieg/Marsz do Serca
Złoty Stok
3 kwietnia 2016
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

      Tak! Złoty Stok jako pierwszy zaprasza na II Bieg do Serca! Już W Niedzielę Miłosierdzia będzie można pobiec lub pomaszerować z popularnymi kijkami. Serdecznie zapraszamy wsdzystkich zainteresowanych. Prosimy o udostępnianie informacji innym. 
Start z Rynku/Meta na Pustelniku
13.45 - zapisy
14.00 - rynek - start uczestników marszu Nording Walking
14.20 - start uczestników Biegu
15.00 - odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przy kaplicy św. Anny
15.45 - Złoty Jar (wiata) - wspólna biesiada przy ognisku

       Pierwsze pięć osób w klasyfikacji wiekowej z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymują medale i dyplomy pamiątkowe.
       Pierwsze pięć osób w marszu Nordic Walking otrzymują medale i dyplomy pamiątkowe.
Osoby zainteresowane, uczestnicy Biegu oraz kibice przy kaplicy św. Anny mogą zakupić medale pamiątkowe w cenie 12 zł za sztukę. 
Medale po poświęceniu stają się koronkami do modlitwy.


Regulamin
 1. Cel imprezy:
 • Impreza o charakterze sportowo-religijnym, która w sposób nowoczesny ma przekazać orędzie Bożego Miłosierdzia,
 • Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez marsz i bieganie jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 1. Termin i miejsce:
 • Bieg i Marsz Nordic Walking odbędzie się 03 kwietnia 2016 r. (niedziela),
 • Start; ul. Rynek 22 w Złotym Stoku.
 1. Program imprezy:
 • 1345 - zapisy do Marszu i Biegu
 • 1400 – start uczestników Marszu Nordic Walking,
 • 1420 – start kategorii dzieci/SP M i K,
 • 1425 – start kategorii młodzież/Gim M i K,
 • 1430 – start kategorii starsi/dorośli/open M i K,
 • 1445 – zakończenie biegu – Góra Krzyżowa/”Pustelnik” dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
 • 1500 – wspólne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy św. Anny,
 • 1545 – Złoty Jar – wspólne ognisko/biesiada/.
 1. Trasa biegu:
 • Opis trasy biegu i marszu - ul. Rynek, ul. Staszica, pensjonat Złoty Jar, mostek za Złotym Jarem ( w prawo), Góra Krzyżowa.
 • Trasa będzie oznakowana, a osoby skracające trasę będą zdyskwalifikowane.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,
 • Osoby niepełnoletnie, przy zapisie muszą przedłożyć „Zgodę na udział w biegu” /załącznik do regulaminu/,
 • Osoby małoletnie /do 10 roku życia/ muszą być pod opieką prawnego opiekuna obecnego na starcie lub mecie biegu,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
 1. Klasyfikacja i nagrody:
 • Pierwsze pięć osób w klasyfikacji wiekowej z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymują medale i dyplomy pamiątkowe.
 • Pierwsze pięć osób w marszu Nordic Walking otrzymują medale i dyplomy pamiątkowe.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 1. Organizator:
 • Nadleśnictwo Bardo Śląskie
Antoni Bańdura
Ul. Noworudzka 9A
57-256 Bardo Śląskie
 • Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Skwer Jana Pawła II 2
57-250 Złoty stok
e-mail: jsiemasz@poczta.onet.pl
tel. Ks. Proboszcz: 74 8175 124
 • Leśnictwo Złoty Stok
Nadleśnictwo Bardo
Józef Słowiak
Błotnica 52
57-250 Złoty Stok
 • Gmina Złoty Stok
ul. Rynek 22
57-250 Złoty Stok
 • Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Elżbieta Szumska
Ul. Złota 7
57-250 Złoty Stok


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz