"Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia" św. Jan Paweł II

sobota, 11 kwietnia 2015

Bieg do Serca w Zakładzie Karnym w Kłodzku

   "Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:
Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi" Łk 4,16-18


      W Niedzielę I Bieg do Serca wystartuje także w Kłodzkim Zakładzie Karnym. W Biegu po deptaku więziennym wystartuje ok.40 osadzonych.
    Na zdjęciu Darek Dziedzic - koordynator Biegu do Serca w zakładzie karnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz