"Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia" św. Jan Paweł II

niedziela, 15 marca 2015

Kaplica św. Krzyża w Boguszynie - cel naszego biegu


              więcej zdjęć z 6.03.2015 - była piękna słoneczna pogoda!

            Ludzie pytają: "dlaczego Bieg do Serca kończy się akurat tam?" Odpowiedź jest prosta: aby wzmóc tęsknotę za niebem! Bo jeśli tutaj, na odsłoniętym grzbiecie rozpoczynających się Gór Bardzkich widoki są tak piękne, to jak będzie w niebie?
            Otóż jest o co walczyć. Paweł mówi: "Ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2, 9). Bieg jest zachętą do przeprowadzenia nadprzyrodzonej kalkulacji, czyli do zastanowienia się nad tym, o co warto zabiegać przez całe życie, co się opłaca w rachunku obejmującym nie tylko doczesność, ale i wieczność człowieka. Biblia wspomina kilka razy o skarbach ukrytych w niebie i przeznaczonych dla przyszłych świętych (Łk 12, 33; 18, 22; Mt 6, 20) oraz o nagrodzie oczekującej na sprawiedliwych w niebie. Paweł pisze do Kolosan: "Możecie żyć nadzieją przyszłej nagrody, oczekującej na was w niebie" (Kol 1, 5)
     Rozległe widoki na Kłodzko i prawie całą Kotlinę Kłodzką mają wyostrzyć nasz smak na to, conas czeka po śmierci, a raczej - w nowym życiu. 
      Biblia nie określa zbyt dokładnie natury przyszłego szczęścia. Jedno stwierdza z pewnością: radość niewymowną i niczym nie zamąconą będzie sprawiać zbawionym oglądanie Boga "twarzą w twarz". Dlatego to oglądanie Boga nazywa się inaczej "widzeniem uszczęśliwiającym" (visio beatifica). Inaczej - piękny widok. Tylko taki wiele,wiele razy lepszy... Tak rozumieją to dzieci. Stańmy się jak dzieci i zatęsknijmy za niebem.


        O kaplicy w Boguszynie w skrócie:

   Barokowa kaplica Św. Krzyża z 1732 r., centralna, nakryta kopułą z latarnią. Zachowała kamienny portal z uszakowatym obramieniem i półkoliste okna. Na sklepieniu fresk. W ołtarzu obraz olejny "Ukrzyżowanie", a na ścianie "Matka Boża z Dzieciątkiem" - oba z XIX w., oraz 2 drewniane, polichr. rzeźby z XVIII w.: Pieta i św. Franciszek z Asyżu, o cechach bar. ludowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz